حزب الله نیوز | خبر، گزارش، عکس و فيلم از ایران و جهان 25 شهريور 1402 ساعت 15:05 https://www.hezbollahnews.com/news/319885/شهادت-امام-رضا-ع-رحمت-رأفت-همگان-تسلیت-باد -------------------------------------------------- عنوان : شهادت امام رضا(ع) امام رحمت و رأفت بر همگان تسلیت باد -------------------------------------------------- حزب الله: تو را مسموم کردند اما زهر را گویی به کام‌ ما ریختند، تو در بستر مرگ خفتی ولی گویی ما از این هجران تلخ و سفر دور... متن : به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،تو را مسموم کردند اما زهر را گویی به کام‌ ما ریختند، تو در بستر مرگ خفتی ولی گویی ما از این هجران تلخ و سفر دور، هزاران بار می‌میریم و باز به مدد و شفاعت وجود پاک‌ت زنده می‌شویم.   رضاجان، چگونه آنانی که می‌دانستند قلب مهربان و روح لطیف تو قدرت ضمانت آهوان را در قبال صیاد دارد، توانستند جام زهر به تو بنوشانند و فرو رفتن سم به رگ‌های نازنین‌ت را تاب بیاورند؟   قصه‌ این دنیا، قصه‌ی تلخی‌ست ...  با این همه دلخوشیم به تبرک خاکی که جسم‌ت در آن آرام گرفت و اینک آن خاک و آن بارگاه، منزلگاه و روزن امید و شفای ماست.   ای امام قلب‌ها، حضرت راءفت و محبت! هرگاه دلگیر و دلزده از دنیا و دلبستگی‌ها، کام‌مان چون زهری که بر تو نوشانیدند تلخ می‌شود، دلم هوای مشهد و نشستن در آغوش حرم‌ت را می‌کند. چه خوب است که اینجایی! چه خوب است چون گذشته ضامن آهوان ملتمس و بی‌پناه می‌شوی تا صدای نقاره‌ها خبر از شفا و شفاعتت بدهند. رضاجان، ما را به حرم عشق‌ت رهنمون کن و نزد خدای آهوان، ما را ضمانت کن. شهادت امام رضا(ع) امام رحمت و رأفت بر همگان تسلیت باد.